Судалгаа

Энэ номыг дадлагажигчдад зориулж бичсэн тул эрдэм шинжилгээний нийтлэлээс харж болох тул судалгааны талаар лавлагаагүй болно. Гэсэн хэдий ч зохиогчид нь K-12 холимог, онлайн сургалтын чиглэлээр сайн хэвлэгдсэн судлаачид юм.

Хэрэв та энэ номыг зохион байгуулахад ашигладаг K-12 Blended Teaching Reakiness загвартай холбоотой судалгааг сонирхож байгаа бол доороос харж болох зарим лавлагааг доор харуулав. Түүнчлэн, charles.graham@byu.edu эсвэл бусад зохиогчдын аль нэгэнд имэйлээр холбоо бариарай.

Холимог үйл ажиллагааг үнэлэх хэрэгсэл болгон номын 2.3 хэсэгт ашигладаг PICRAT тогтолцоотой холбоотой зарим нийтлэлийг доор харуулав.

This content is provided to you freely by EdTech Books.

Access it online or download it at https://edtechbooks.org/k12blended/research/mn.